Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Nya villatomter i Värnamo stad

Kommunen erbjuder nu 28 tomter i Värnamo centralort till de som står i kommunens tomtkö. 25 av tomterna ligger på Mossleplatån, två av tomterna finns vid Ekenhaga/Borgen och en tomt finns vid Bigatan.

I dagsläget står cirka 300 personer i tomtkö i kommunen och störst intresse är det för tomter i centralorten.

- Alla i tomtkön kommer att få erbjudande om dessa 28 tomter, säger Madeleine Himmel, exploateringshandläggare. - Bland de som anmäler intresse kommer fördelningen sen att göras efter tomtkönummer.

Priset för en tomt är från 625 000 kronor till 675 000 kronor. Kostnad för nybyggnadskarta, utstakning, bygglov, anslutning av vatten- och avlopp, samt el, opto och fjärrvärme tillkommer.

Titta gärna på vår karta över lediga och kommande tomter: Lediga tomter i Värnamo kommun (arcgis.com) Länk till annan webbplats.

Vill du registrera dig i tomtkön?

Hos mark- och exploateringsavdelningen kan du registrera dig i tomtkön och få svar på frågor om byggklara och planerade kommunala tomter i kommunen.

Läs mer på sidan Lediga tomter.

Mossleplatån där nu 25 villatomter erbjuds