Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Elda säkert i höst och vinter

Fler förväntas att elda mer i kamin och värmepannor i höst och vinter på grund av de stigande elpriserna. Samtidigt går vi in i årets brandfarligaste säsong.

- Felaktig eldning eller eldning i eldstäder som inte är brandskyddskontrollerade kan leda till brand eller soteld, säger Jon Aldenklev, brandmästare. - Ska man öka sin användning av värmepannor och eldstäder kan dessa behöva besiktigas och godkännas av sotaren innan användning

I Värnamo kommun är det företaget Sotning och ventilation som är upphandlade för dessa tjänster.

Räddningstjänsten uppmanar fastighetsägare att kontakta Sotning och ventilation (sotaren) om:

 • man har för avsikt att elda mer än en (1) kubikmeter ved under vintern.
 • man vill elda i en eldstad belagd med nyttjandeförbud.
 • man är osäker på om eldstaden är godkänd.

Sotning och ventilation (sotaren) nås på: epost: info@sotochvent.se eller telefon: 072-500 55 90. Ta kontakt så snart som möjligt för att boka en tid.

Sotarens råd

 • Om du eldar med ved – se till att veden är torr
 • Är du osäker på ifall det inte räcker hela vintern – beställ ved eller pellets nu
 • Om man använder ved som inte har torkat så ökar risken för en skorstensbrand då beläggning av sot och tjära ökar
 • Elda inte med så kallat nubb från plankor/brädbitar från sommarens byggen
 • Elda aldrig impregnerad trallvirke
 • Elda inte med målat virke. Det kan ge betydligt högre värme, utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten. Målat virke ska lämnas till kommunens återvinningscentral
 • Om du inte använt din eldstad på länge? Kontrollera med din lokala sotare och/eller räddningstjänst. Det kan vara aktuellt att göra en statusbesiktning eller brandskyddskontroll innan eldstaden tas i bruk
 • Om du tror att du kommer elda mer i vinter så ta kontakt med din lokala sotare för eventuell extrasotning
 • Lär dig tända din eld på rätt sätt

Tänk på att om du eldar med dålig ved så kommer grannarna märka det och klaga.