Publicerat:

Fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad har fått laga kraft

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun beslutade den 22 juni 2022 att anta fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad.

Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla den 29 juni 2022. Inga överklaganden har kommit in och beslutet fick därför laga kraft den 21 juli 2022. Detta innebär att planen börjar gälla från och med detta datum.

Planhandlingarna hittar du på vår webbplats om översiktsplanering. Länk till annan webbplats.