Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Inbjudan markanvisningstävling på Mossleplatån

Värnamo kommun bjuder in till deltagande i markanvisningstävling på Mossleplatån.

Markanvisningstävlingen syftar till att utse byggherrar till tre olika kvarter inom Mossleplatån samt att ge intresserade och kvalificerade byggherrar möjlighet att lämna in anbud.

Två av kvarteren lämpar sig för flerbostadshus och ett för rad- eller kedjehus. Anbudslämnare har möjlighet att anmäla intresse för ett eller flera kvarter.

Kvarteren för flerbostadshus är belägna i den östra delen av planområdet med en fantastisk utsikt över sjön Vidöstern. Området för rad- eller kedjehus är beläget i den södra delen i direkt anslutning till ett större naturområde som ingår i Sörsjökilen.

Mer detaljerad information, underlaget till tävlingen och den officiella inbjudan hittar du nedan under rubriken Underlag till markanvisningstävlingen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inbjudan till markanvisningstävling Mossleplatån.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2022-09-16 14.05
Stadsbyggnadsvision Värnamo stad.pdf Pdf, 82 MB. 82 MB 2022-09-16 13.26
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-09-16 13.25
F_389 Mossle 16-20 plankarta.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-09-16 13.25
F_389 planhandl.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2022-09-16 13.25
G-10-1-01.pdf Pdf, 884 kB. 884 kB 2022-09-16 13.25
G-10-1-02.pdf Pdf, 925 kB. 925 kB 2022-09-16 13.25
G-10-2-01.pdf Pdf, 77 kB. 77 kB 2022-09-16 13.25
Mossle_MUR_inkl Bilagor.pdf Pdf, 982 kB. 982 kB 2022-09-16 13.25
MUR Geoteknik_Mossle.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2022-09-16 13.26
2018-01-24 RU Mossle 16-20.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-09-16 13.25
Värnamo kommun parkeringsnorm.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2022-09-16 13.26
Trafikbullerutredning till detaljplan Värnamo Mossle 2018-12-14 inkl bilagor.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2022-09-16 13.26
Checklista hållbarhet och miljö.pdf Pdf, 60 kB. 60 kB 2022-09-16 13.49