Publicerat:

Busshållplatserna vid Gummifabriken stängs för regionbussar

Jönköpings Länstrafik har i samarbete med Värnamo kommun valt att stänga av busshållsplatserna vid Gummifabriken för samtliga regionbussar.

Varför stängs busshållplatserna?

Sedan en tid tillbaka har Värnamo kommun fått till sig att hållplatserna och övergångstället vid Gummifabriken upplevs utgöra en trafikfara för framför allt oskyddade trafikanter. Busshållplatserna är byggda för stadsbussar. Problemet uppstod när Viadukten fick stängas och även regionbussar började stanna vid Gummifabriken, då regionbussarna är längre än stadsbussarna. Dessa längre bussar försämrar sikten vid hållplatserna, och därför har trafiksäkerheten är ett påtagligt problem.

Vad händer nu?

Från i dag, 3 oktober, stannar inte längre regionbussarna vid Gummifabriken. Busslinjerna 202 och 500 stannar bara vid Pilgatan och inte stationen. De andra regionbussarna, som tidigare stannat vid Gummifabriken, stannar vid Värnamo station.

Stadsbussarna kommer att fortsätta trafikera Gummifabriken som tidigare.

På Jönköpings länstrafiks webbplats hittar du bland annat var alla bussar går ifrån och kontaktuppgifter till deras kundtjänst om du har frågor Länk till annan webbplats.