Publicerat:

Inbjudan markanvisningstävling på Mossleplatån

Värnamo kommun bjuder in till deltagande i markanvisningstävling på Mossleplatån.

Markanvisningstävlingen syftar till att utse byggherrar till tre olika kvarter inom Mossleplatån samt att ge intresserade och kvalificerade byggherrar möjlighet att lämna in anbud.

Två av kvarteren lämpar sig för flerbostadshus och ett för rad- eller kedjehus. Anbudslämnare har möjlighet att anmäla intresse för ett eller flera kvarter.

Kvarteren för flerbostadshus är belägna i den östra delen av planområdet med en fantastisk utsikt över sjön Vidöstern. Området för rad- eller kedjehus är beläget i den södra delen i direkt anslutning till ett större naturområde som ingår i Sörsjökilen.

Mer detaljerad information, underlaget till tävlingen och den officiella inbjudan hittar du nedan under rubriken Underlag till markanvisningstävlingen.

Underlag till markanvisningstävlingen