Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Åtgärder för att minska elförbrukningen

Vi har tidigare pratat om vad du kan göra för att spara el hemma, men vad gör Värnamo kommun för att minska elförbrukningen?

Åtgärder i kommunens fastigheter

Vi har under en längre period arbetet med att effektivisera uppvärmning och ventilation i våra fastigheter. Vårt främsta fokus är de fastigheter som förbrukar mest energi.

Vi sänker värmen något i alla fastigheter och anpassar temperaturen och ventilationen efter dygnet samt efter arbetsdag respektive helgdag. Vi ser över ventilationen, när den ska vara igång och var vi kan minska effekten. Under höstlovet stänger vi till exempel av ventilationen av stora delar av våra skolor, som inte används när det inte är någon undervisning

Åtgärder för utebelysning

Mycket av utebelysningen har blivit bytt till LED-lampor. Nyligen har vi bytt till LED på tre av våra fotbollsplaner. Vi planerar ett byte av vår styrenhet, som gör att vi kan styra utebelysningens effekt och vilka tider lamporna ska vara tända. Bedömningen är att vi under vintern eller våren kan börja att på prov jobba med förändringar i effekt och vilka tider belysningen ska lysa.

Långsiktiga åtgärder

De flesta åtgärder som vi arbetar med är långsiktiga. Effekten märks redan i år, men kommer att fortsätta öka. Vi har en strategi att öka vår energiproduktion med solceller.

Det här kan du göra för att spara el hemma

Under Klimatveckan fokuserade vi på vad vi alla kan göra för att spara el i hemmet. Det är inte bara bra att spara el för plånboken och miljön, utan också för att elen ska räcka till alla i vinter.

I nyheten Tips för att spara energi hittar du en lista över alla Klimatveckans tips

Varje kilowattimme räknas

Energimyndigheten har en kampanj som heter Varje kilowattimme räknas.

På Energimyndighetens webbplats hittar du information om energiläget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra Länk till annan webbplats.

Gratis rådgivning

Vi har en energirådgivare som du kan kontakta om du behöver hjälp att minska energiförbrukningen. Du når vår energirådgivare genom vårt kontaktcenter på 0370-37 70 00