Publicerat:

Världstoalettdagen den 19 november

Den 19 november firas världstoalettdagen över hela världen. Vi uppmärksammar dagen genom att uppmana alla att sluta fulspola.

Världstoalettdagen (World Toilet Day) handlar om att fira toaletter för allt de gör för oss – från att ta bort vårt avfall till att skydda vår hälsa, säkerhet, värdighet och miljö.

Enligt WHO/UNICEF saknar 3.6 miljarder människor fortfarande tillgång till en säker toalett. I Sverige har alla tillgång till bra toaletter. Det vill vi uppmärksamma genom att säga tack och ge lite kärlek till våra toaletter och kommunala avloppssystem.

Fulspola inte - att spola rätt är lätt!

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än det som hör hemma i toaletten. Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som ska spolas ner.

Hushållspapper, våtservetter, bomullstops, bindor och allt annat skräp som spolas ner löses inte upp i vatten och orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur gör att ledningarna svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Dessutom kostar det samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i extra reningsarbete.