Publicerat:

GBJ Bygg och Ekeblad Bostad vann tävlingen om Mossle

Det blir GBJ Bygg och Ekeblad Bostad som kommer att bygga bostäderna på Mossleplatån, den nya stadsdelen i västra Värnamo stad. Det står klart när markanvisningstävlingen nu är avgjord.

- Det här är första gången vi utlyser en markanvisningstävling och vi är väldigt nöjda med utfallet, säger Jan Lindeberg, mark- och exploateringschef i Värnamo kommun.

Den nya stadsdelen kommer att innehålla vårdcentral, förskola och bostäder. Den ligger högt, med utsikt över sjön Vidöstern och i anslutning till väg 27 och Götavägen in mot centrum.

- Den nya stadsdelen som växer fram på Mossleplatån är ytterligare ett steg i visionens riktning, att Värnamo vill växa. Det är också ett styrkebesked att många varit intresserade av att bygga bostäder på området, och det är glädjande att det varit en del nya aktörer som deltagit i tävlingen, säger Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

Ekeblad Bostad och GBJ Bygg

Tävlingen omfattar tre kvarter, två för rad-, kedje- och flerbostadshus med en maxhöjd på 14 respektive 7,5 meter och ett för flerbostadshus på upp till åtta våningar (max 25 meter). GBJ Bygg kommer att bebygga två av dem och Ekeblad Bostad det tredje.

- Värnamo kommun har en hög ambitionsnivå för området och det känns riktigt roligt att ha vunnit ett kvarter i tävlingen, speciellt för mig som har mina rötter i kommunen, säger Mia Thorén, projektutvecklare på Ekeblad Bostad.

Hon fortsätter:

- Vi har presenterat ett förslag där vi verkligen ville ta till vara på platsens naturliga förutsättningar med en grundtanke om att stad möter land. Genom att använda tydliga gavelmotiv som inspirerats av småländska byar med boningshus ville vi skapa en tydlig och stark identitet för en av Värnamos entréer. Värnamo kommun har en hög ambition för såväl gestaltning som hållbarhet och det är två frågor som vi brinner starkt för, säger Mia Thorén.

Kristina Thorvaldsson, exploateringsansvarig på GBJ Bygg, är glad att GBJ Bygg fått Värnamo kommuns förtroende att genomföra det som GBJ Bygg ser som två väldigt fina bostadsprojekt i Värnamo.

- De kommer att bidra starkt till att sätta Mossleplatån på kartan för Värnamoborna, säger hon.

Jacob Sjölin är avdelningschef på GBJ Bygg i Värnamo:

- Det är roligt att vinna markanvisningstävlingen i kamp med flera andra bra förslag. Värnamo är en viktig marknad för oss och vi ser fram emot att påbörja förberedelserna under 2023, säger han.

Lyckat utfall av tävlingen

Det som händer nu är att Värnamo kommun tecknar markanvisningsavtal med vinnarna. Byggnation av området ska påbörjas senast i mars 2024 och ska vara klart senast maj 2026.

Jan Lindeberg tycker att utfallet av markanvisningstävlingen är så lyckat att han gärna ser att fler områden planeras på ett liknande sätt.

- Prostsjöområdet skulle kunna vara ett sådant område, säger Jan Lindeberg.

Läs mer om tävlingsbidragen i nyheten Så ska de nya kvarteren på Mossle se ut.

Läs mer om tävlingen och den slutliga bedömningen i nyheten Så gick tävlingen till.

Sju personer står på två rader i grupp. Två av dem håller bilder med skisser på flerbostadshus i händerna. I bakgrunden syns ett markberett område och en stor ek.

Här, på tomten i bakgrunden, finns två av de kvarter som tävlingen gäller. Från vänster Marie-Louise Svensson, projektledare Värnamo kommun, Daniel Johansson, affärsutvecklare GBJ Bygg, Jacob Sjölin, projektledare GBJ Bygg, Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande Värnamo, Mia Thorén, projektledare Ekelund Bostad, Henrik Storm, stadsarkitekt Värnamo kommun och Jan Lindeberg, mark- och exploateringschef Värnamo kommun.