Publicerat:

Så ska de nya kvarteren på Mossleplatån se ut

På onsdagen presenterades vinnarna i tävlingen om hur tre kvarter med bostäder på Mossleplatån ska se ut. Här beskrivs de vinnande bidragen kortfattat.

Det blev GBJ Bygg och Ekeblad Bostad som vann tävlingen. GBJ Bygg kommer att bygga på två av kvarteren och Ekelund Bostad på det tredje.

Läs mer om vinnarna och tankarna med den nya stadsdelen i nyheten GBJ Bygg och Ekeblad Bostad.

Läs om hur tävlingen gick till och den slutgiltiga bedömningen i nyheten Så gick tävlingen till.

Kortfattad beskrivning av de tre vinnande bidragen

Kvarter A, Bostadsrättsföreningen Växa (GBJ Bygg)

Totalt 18 radhus i två olika utformningar, varav en med oinredd vind för ett hushåll som vill växa över tid. Fasad i trä och solceller som tillval. Inspirerade av småländsbyggtradition men i modern tolkning.

Pris som GBJ Bygg betalar för tomten: 6,5 miljoner kronor

En skiss med tre huskroppar som syns snett uppifrån. Husen är i två och tre våningar och har flera lägenheter. Omgivningen är grön och lummig.

Så här kommer husen i kvarter A att se ut.

En skiss av en innergård, där en huskropp i två våningar syns i bakgrunden. Husets fasad är i grått trä. På innergården syns en lekplats.

Den tänkta innegården i kvarter A.

Kvarter B, Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen (GBJ Bygg)

72 lägenheter fördelade på tre huskroppar i stjärnform utmed Götavägen. Storlek från ett rum och kök på 35 kvadratmeter till fem rum och kök på 96 kvadratmeter. Fasad av cederspån. Utformade för att bli ett landmärke och en spännande port in till Värnamo centrum.

Pris som GBJ Bygg betalar för tomten: 14 miljoner kronor

Tre höghus i så kallad stjärnform, med tre flyglar som går ut från en gemensam mitt. Det är åtta våningar på varje hus och alla lägenheter har balkong.

Stjärnhuset i kvarter B ska bli ett landmärke vid den nya porten in till Värnamo centrum.

En skiss som visar en närbild på de översta våningarna på ett högt hus. Fasaden är gjulgrå och taket är platt. Lägenheterna har balkonger.

Alla balkongerna i Stjärnhusen är vända mot Vidöstern.

Kvarter C, Bostadsrättsföreningen Livets träd (Ekeblad Bostad)

Fyravåningshus med totalt 44 lägenheter. Lägenheter från två rum och kök på 59 kvadratmeter till fyra rum och kök med 88 kvadratmeter. Temat är staden möter landet och byggnaden ska välkomna in i Värnamo stad. Träfasad och solceller.

Pris som Ekeblad Bostad betalar för tomten: 6,5 miljoner kronor

En skiss där man ser en innegård. Huset i bakgrunden är röd, det är vinter och snö. I förgrunden syns förrådshus.

Så här kommer innegården i kvarter C att se ut.

Skiss av ett hus. Fasaden är rödmålad. Det finns en balkong med svart räcke.

Husen i kvarter C är tänkta att vara småländskt rödmålade.