Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Höga vattennivåer

Just nu är vattennivån i Lagan och Storån hög och enligt SMHIs prognos för kommande tio dagar förväntas mer nederbörd vilket gör att det finns risk för att vattennivåerna snabbt kan stiga.

Värnamo kommun gör nu åtgärder som minst förväntas klara en vattennivå som vi haft vid tidigare översvämningar.

Uppdatering 2023-01-13

Under helgen väntas mer nederbörd vilket gör att vattennivåerna förväntas stiga ytterligare. Har du en fastighet i närheten av Lagan, eller annat vattendrag, är det bra om du ser över källarutrymmen och dylikt. På webbsidan ”Åtgärder vid höga flöden” finns information om hur du kan förbereda inför en eventuell översvämning och vad du kan göra när du fått in vatten i byggnaden. Länk till annan webbplats.

Vi uppmanar allmänheten att vara försiktiga och att respektera avspärrningar och att helt undvika att vistas i vattenrika områden för att inte riskera sin egen, eller andras, säkerhet. Man ska alltid vara försiktig och undvika att röra sig i vattenrika områden även när vattnet har sjunkit undan då det finns en risk för att jordmassor och dylikt kan flytta på sig.

Åtgärder som görs idag

Idag, fredag, kommer bron som används vid bortamatcher vid Finnvedsvallen att lyftas bort.

Barriärer kommer nu också att byggas vid:

- missionskyrkan
- Värnamo camping
- Ånabäcksvägen

Uppdatering 2023-01-12

Under dagen idag, torsdag, kommer barriärer börja byggas för att säkra fastigheter mot översvämning. Barriärerna byggs vid:

- Sandgatan, Värnamo
- Ljusseveka, Värnamo
- Enehagsskolan, Värnamo
- Galvanovägen, Forsheda

Uppdatering 2023-01-11:

Vattennivån har fortsatt att stiga under dagen.Mätningen av vattennivån i Lagan klockan 15.00 visade en vattennivå på +146,13 och i Storån vid samma tid låg vattennivån på +151,01.

I vattenrika områden uppmanar vi allmänheten att vara försiktiga och att respektera avspärrningar för att inte riskera sin egen eller andras säkerhet. Avspärrningar finns i nuläget i Apladalen och vid Osudden.

Uppdatering 2023-01-10:

Vattennivån i Lagan var vid morgonens mätning +146,0 och i Storån +150,9. Följ mätningarna på sidan ”Vattennivåer i Lagan och Storån” Länk till annan webbplats.

Avstängda gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar stängs av på följande ställen:

- Apladalen, Värnamo
- västra sidan om Enehagskolan, runt kvarteret Kärleken i Värnamo.
- söder om Storån i Forsheda
- tunneln under järnvägen längst västerut vid Ringvägen
- vid missionskyrkan på grund av vallbygge
- bron vid Sandgatan

Vissa delar av följande områden är avstängda:
- Mustagatan/Ågatan
- Åbroparken

Vi uppmanar allmänheten att vara försiktiga och att respektera avspärrningar för att inte riskera sin egen, eller andras, säkerhet.

Ihållande regn ger problem med höga flöden

Ihållande regn ge problem med höga flöden och högt vattenstånd i Lagan och i värsta fall kan vatten tränga in i fastigheter som ligger i riskområden. Har du en fastighet i närheten av Lagan är det bra om du redan nu ser över källarutrymmen och dylikt. På webbsidan ”Åtgärder vid höga flöden” finns information om hur du kan förbereda inför en eventuell översvämning och vad du kan göra när du fått in vatten i byggnaden. Länk till annan webbplats.

Kommunen mäter vattenståndet regelbundet

Mellan Åbron och Gröna bron sker kontinuerliga mätningar av vattenståndet i Lagan. Den 13 januari var nivån i Lagan +146,30 m.ö.h. Nivån i Lagan kan relateras till:

  • normalt lågvattenstånd: +143,5
  • medelvattenstånd: +144,1
  • maxnivå juli 2004: +147,1
  • maxnivå 2020-02-20 +146,48

Det går att följa mätningarna på sidan ”Vattennivåer i Lagan och Storån” Länk till annan webbplats.