Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Bygget av Västhorjaskolan har startat!

Värnamo kommun växer och har behov av fler skolor för att möta dagens och framtidens behov. Nu startar vi bygget av Västhorjaskolan med tillhörande idrottshall.

Värnamo kommun bygger tillsammans med ByggDialog tre objekt i en strategisk partnering. Strategisk partnering innebär att vi sam­verkar i en serie projekt redan från tidiga skeden för att skapa synergieffekter mellan projekten.

Nu startar bygget av det tredje objektet, som är Västhorjaskolan i Värnamo.
Andra objekten som redan är under byggnation är Park Arena och ny Trälleborgsskola.

Västhorjaskolan

Västhorjaskolan är en grundskola för cirka 350 elever, från förskoleklass till årskurs tre. I anslutning till skolan bygger vi en idrottshall, inklusive en trupphall för gymnastik. Skolan bygger vi nära korsningen där Sveavägen möter Gröndalsleden i Värnamo. Förberedande markarbeten har påbörjats. Skolan beräknas vara klar vårterminen 2025.

Västhorjaskolan bygger vi intill Sveavägen och Gröndalsleden i Värnamo.