Publicerat:

Grannsamverkan - en viktig del i brottsförebyggande arbete

Värnamo kommun stödjer Grannsamverkan, ett samarbete mellan boende, polis och kommun. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

Grannsamverkan ska göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Den som vill starta grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktar man den lokala polisen eller kommunen för uppstart av grannsamverkansområdet. De boende får en utbildning av Polisen och kommunen om hur grannsamverkan fungerar och en fördjupad kunskap om vad som är viktigast i arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Efter utbildningen får man skyltar och dekaler att använda i sitt bostadsområde för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

Mer information om grannsamverkan finns på webbplatsen Samverkan mot brott. Länk till annan webbplats.