Publicerat:

Arkitekturpriset 2022

Arkitekturpriset för 2022 går till bostadskvarteret Herrgården vid Vandalorum i Värnamo. Projektet är ritat av arkitektkontoret Accent Arkitekter och byggherre för projektet är Roger Axelsson.

Värnamo kommuns arkitekturpris är ett pris som går till en byggnad, tillbyggnad eller plats som blivit extra bra och som skapar mervärden i det offentliga rummet. Arkitekturpriset för 2022 går till bostadskvarteret Herrgården.

Om kvarteret Herrgården

Kvarteret Herrgården består av 13 radhus. Konceptet för projektet har varit hus och trädgård i samklang. Husen har medvetet utformats för att skapa de bästa förutsättningarna för ett rikt liv såväl inne som ute, husrum och trädgårdsrum. De L-formade huslängorna skapar separata trädgårdsrum som även upplevs inifrån under årstiderna.

Inne i husen är de 105 kvadratmeterna effektivt planerade och köpare har själva kunnat göra vissa tillval. Platsens belägenhet i det stora landskapsrummet skapar kontrast mellan det lilla trädgårdsrummet och det stora landskapsrummet. Husen har på ett ödmjukt sätt tonats ned i höjd och form, samt i kulörval för att betona Vandalorums dignitet. Närheten till rekreationsområden har också varit en stor tillgång för projektet.

Juryns motivering

Kvarteret Herrgården är ett gott exempel på ett bostadskvarter som tar vara på platsens kvaliteter och möjligheter. Den lågmälda färgsättningen och den låga siluetten underordnar sig det intilliggande landskapet, befintliga träd och det karaktärsgivande konstmuseet Vandalorum. På ett effektfullt sätt ger placeringen av byggnadskropparna privata trädgårdsrum att blicka ut över från bostädernas insida och dit livet enkelt kan flytta ut under årets varma månader.

Kvarteret andas nutid, medvetenhet och med små hintar om det design- och arkitekturarv som finns från modernismens arkitekter i Värnamo kommun. Ett fint, modernt tillskott i Värnamos byggnadsbestånd som har genomförts med god känsla för materialitet, skala och omgivning.

Om arkitekturpriset

Värnamo kommun delar varje år ut arkitekturpriset. Med priset vill kommunen uppmuntra kreativt och hållbart byggande. Syftet med arkitekturpriset är också att fördjupa diskussionerna om gestaltning och belöna enskilda personer eller företag för deras insatser för att skapa värden i det offentliga rummet.

Vem ska få priset 2023?

Var med och nominera till arkitekturpriset för 2023. Nomineringar till 2023 års pris måste skickas in senast 30 april.

Mer om arkitekturpriset och hur du nominerar hittar du på sidan arkitekturpris.

Från vänster: Stefan Widerberg, Roger Axelsson, Ing-Marie Gustavsson, Henrik Storm, Matilda Wetterholm, Ellen Albinsson och Fia Sjögren.

Modernistiskt radhus, kvarteret Herrgården i Värnamo.

Diplom och blommor delades ut till byggherren och arkitekten.