Publicerat:

Första sprängskottet för nya Västhorjaskolan

Under tisdagen gick startskottet för nya Västhorjaskolan i Värnamo. Politiker, tjänstepersoner, entreprenör och elever samlades för ett första sprängskott.

På plats har förberedande markarbeten påbörjats. Nu tar vi ytterligare ett steg fram i byggprocessen. Idag sköts det första sprängskottet för skolan. Sprängskottet är en symbolisk handling för att belysa att byggnation av skolan har startat.

I samband med byggnation av ny skola kommer vi också bygga om gång- och cykelvägen som kopplar ihop Borgen Outdoor och staden. Eftersom byggtrafik kommer att köra nära gång- och cykelvägen uppmanar vi allmänheten att ta det försiktigt. Målet är att gång- och cykelvägen ska vara öppen under hela byggtiden, även om framkomligheten kan bli begränsad.

Om Västhorjaskolan

Västhorjaskolan är en grundskola för cirka 350 elever, från förskoleklass till årskurs tre. I anslutning till skolan bygger vi en idrottshall, inklusive en trupphall för gymnastik. Skolan bygger vi nära korsningen där Sveavägen möter Gröndalsleden i Värnamo. Skolan beräknas vara klar under vårterminen 2025.

Du kan följa bygget och läsa mer om våra andra byggprojekt på sidan Byggprojekt.

Första sprängskottet - nu är vi igång med Västhorjaskolan i Värnamo.

Förslag som visar hur nya Västhorjaskolan i Värnamo kan se ut.