Publicerat:

Har du koll på allemansrätten?

Allemansrätten innebär att alla har tillgång att fritt röra sig ute i naturen, under förutsättning att man inte stör eller förstör. Denna rätt omfattar vandring, camping, plockning av bär och svamp, och mycket mer.

Inte störa eller förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Med detta betyder det att den svenska naturen står öppen för alla. Du måste samtidigt vara varsam mot natur och djurliv, men även markägare och andra i naturen.

Men vare sig du vandrar, campar, klättrar eller plockar blommor så är det vissa saker du bör tänka på.

Vatten

Du får färdas över vatten, bada och gå iland, men inte vid tomt eller privat brygga. Undvik också skyddade områden där särskilda regler gäller.

Fiske

Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar och vattendrag, men längs kusten och i de fem största sjöarna är fiske med metspö eller kastspö tillåtet utan tillstånd.

Information om fiskekort hittar du på sidan Fiskekort på varnamo.se. Länk till annan webbplats.

Eldning

Elda endast under säkra förhållanden. Är marken torr, avstå från att elda.

Information kring eldning utomhus hittar du på sidan Elda utomhus.

Hundar

Hundar ska hållas kopplade 1 mars - 20 augusti och under uppsikt övrig tid. I naturreservat gäller koppel året runt.

Gå eller åka skidor

Du får gå eller åka skidor över annans mark utan att skada gröda, men undvik att passera tomter. Stäng grindar efter dig och håll dig borta från områden nära boningshus, den så kallade hemfridszonen.

Hemfridszon

Hemfridszonen är området närmast ett bostads- eller fritidshus där boende har rätt till privatliv och att inte bli störda. Här har fastighetsägaren eller hyresgästen full kontroll, och allemansrätten gäller inte.

Tälta

Att tälta ett dygn eller några enstaka dygn kräver vanligtvis inget särskilt tillstånd. Du får tälta på någon annans mark så länge du visar hänsyn, respekterar hemfridszonen och inte stannar längre än ett par dygn. För att tälta i större grupper bör du dock alltid be markägaren om lov.

Plocka vilda blommor

Du får plocka blommor, bär, svamp och nedfallna grenar, men inte skada växande träd och buskar. Håll koll på vilka växter som är fridlysta.

Rida

Rid inte över tomter, ömtålig mark, eller beteshagar. Var försiktig på skogsbilvägar och undvik vandringsleder och skidspår. Samråd med markägare vid regelbunden ridning.

Bild på en kajak och ett tält vid en sjö