Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Frida Fält

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Medborgardialoger för Prostsjöområdet

Resultatet från medborgardialogerna har samlats i tre strukturutredningar som används vid framställningen av miljö- och gestaltningsprogrammet för Prostsjöområdet. Utredningarna finns att ladda ner från sidan Strukturutredningar. Under rubrikerna nedan är projektets medborgardialoger beskrivna.

Synpunkter och idéer kring projektet och området

T o m den 1 december 2013 samlades det in idéer och synpunkter från allmänheten. Insamlat material har sammanställts och kommer hanteras i samband med interna möten om fokusområdena; miljö/rekreation, bebyggelse/infrastruktur och trafik/kommunikationer. 

Enkät - Vad är en hållbar stadsdel?

Vem har bättre koll på hur området kan utvecklas om inte du som använder området! Ta del av de idéer som kommit in kring Prostsjöområdet, stort som smått.

Enkätundersökningen Vad är en hållbar stadsdel för dig? låg ute på projektets webbplats och i stadshusets foajé t o m den 1 december 2013.En sammanställning av enkäten finns i högerspalten under rubriken Länkar.

Workshopen den 17 september 2013

Allt som allt var vi ett 70-tal personer. Kvällen avslutades med genomgång av gruppernas olika förslag, vilka innehöll en mängd intressanta och välgrundade idéer och synpunkter. Vinnaren av deltagarlottningen var Gun Källberg som fick ta hem en elmätare. 

En sammanfattning av kvällen (Bildprotokoll/Workshop 2013-09-17) finns att läsa i högerspalten samt en sammanställning av de deltagarenkät som delades ut under kvällen. 

Värnamodagarna 2013

Inför Workshopen stod Projektrgruppen och delade ut flyers och fanns tillgängliga för samtal kring projektet.

Miniprojekt med skola

Under våren 2013 har flera miniprojekt utförts av elever från förskola, grundskola och gymnasium. Syftet med elevarbeterna är att synliggöra hur området används och hur det skulle kunna användas i framtiden, men även för att sprida information om hållbar stadsutveckling.

Från flertalet klasser på Enehagsskolan gjorde eleverna teckningar över hur de har använt området men också hur de vill utveckla olika platser.

Två elever från gymnasiet tog fram ett förslag vars grund bygger på kommunens vision att utveckla området på ett hållbart sätt. Deras förslag visade prov på eftertanke och tydlighet. Med enkla åtgärde runt sjön skulle området bli attraktivt för hela familjen, hela året. Läs deras projekt Hela familjen - hela året som finns under rubriken Mer information.

I ett gymnasiearbete Ekologisk och social dröm eller attraktiv tillväxtstrategi studierades lokala aktörers syn på Prostsjöområdet som hållbart planeringsprojekt.

Senast granskad:
2019-10-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp