Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Frida Fält

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Järnvägsområdet

Stadsutvecklingsprojekt gällande järnvägsområdet (mellan Cupolen och norra undergången) i Värnamo stad.

I stadsutvecklingsprojektet för Järnvägsområdet har ett stadsutvecklingsprogram tagits fram. Programmet ska fungera som underlag för kommande planeringsskeden och ge inriktning för ny bebyggelse och anläggning inom området.

Projektprocess

Projektet har pågått under 2017-2018. Under hösten 2017 hölls en workshop med ett antal fastighetsägare inom programområdet. Läs om workshopen i Sammanställning av workshopPDF.

Internremiss med berörda tjänstemän har skett under våren 2018 och information till fastighetsägare och berörda föreningar har skett inför sommaren.

Programmet ligger vilande hos Kommunstyrelsen efter beslut om att invänta övriga uppdrag och pågående arbeten gällande Värnamo centrum.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2020-01-13

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp