Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Projektledare
Linus Enochson

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Laganstråket

Med utgångspunkt ur helhetsförslag på Laganstråket, ska åtgärder genomföras för att lyfta Laganstråket från Ljusseveka i norr till Osudden i söder.

I februari 2016 beslutades det att kommunen ska prioritera och genomföra åtgärder allt eftersom, för att lyfta Laganstråket med utgångspunkt ur utredningen Laganstråket - ett vattenrum genom centrala Värnamo.

Utredningen redovisar ett översiktligt och samordnat utvecklingsförslag för å-rummet som ett rekreativt och upplevelsemässigt, naturpräglat rum i staden och dess närområde. Med andra ord är utredningen ett underlag för framtida planer, projekt,skötsel och åtgärder som ska genomföras längs med Lagan (mellan Ljussevekaleden - Osudden). Läs utredningen under Mer information.

Pågående åtgärder

Åtgärd

Status

Fiskeplattformar,

en vid kolonilotterna vid Åkroken och en vid gång- och cykelbron över Lagan vid Finnvedsvallen

Påbörjat

Åkroken - högtillgängligt stråk (LONA-projekt)

etapp 1, våren 2017

Planeringsuppdrag Osudden (badplats och småbåtshamn)

WC vid badplatsen har blivit VA-ansluten, hösten 2018 vinterbonas toaletten. 

Påbörjat 2016


Färdiga och fortlöpande åtgärder

Åtgärd

Status


Belysning av Osuddenrundan

Färdigställt 2018


Utegym Tinas ö

Färdigställt 2017


Utplanering av muddringsmassor vid hundbad Osudden

Färdigställt 2017


Skateparken

Färdigställt 2017


Muddring Lagansutmynning + småbåtshamn

Färdigställt 2016


Fiskens dag 2016

Färdigställt 2016


Grillhus söder om järnvägen

Färdigställt 2015

Standardbänkar och campingbord, Osuddenrundan

Färdigställt 2015

Projekt Bänkarnas stad

Fortlöpande

Kontinuerlig röjning längsmed Lagan

Fortlöpande

Senast granskad:
2020-03-12

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp