Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Projektledare
Linus Enochson

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Plan för grönstruktur

Plan för grönstruktur redogör hur gröna värden ska bevaras, utvecklas och förvaltas utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Plan för grönstruktur är ett av de underlag som behövs för att Värnamo såväl idag som i framtiden ska vara en attraktiv, trygg och hållbar tillväxtkommun. Plan för grönstruktur är ett strategiskt dokument med kommunens ställningstaganden gällande grönstruktur och visar på riktningar och utvecklingsförslag.

Plan för grönstruktur blev antagen i kommunfullmäktige april 2020.

Plan för grönstruktur är uppdelad i två dokument:

  • Del ett är planens huvuddokument och är en strategisk del som innehåller bakgrund, mål och strategier hur kommunen ska arbeta i frågor som berör grönstruktur. Dokumentet behandlar Värnamo stad och kommunens större tätorter.
  • Del två innehåller en inventering av Värnamo stads parker och större natur- och rekreationsområden, samt utvecklingsförslag. Del två ska fungera som planeringsunderlag och idébank.

På kommunens youtube-kanal finns en film som sammanfattar Plan för grönstruktur.länk till annan webbplats

Ekosystemtjänster

Naturen i staden är allt levande du ser. Det är gräsmattor, träd, svampar, fåglar och insekter. Naturen är också mycket som du inte ser. Det är bakterier och andra pyttesmå organismer. Det är också marken, luften och vattnet där de lever. Naturen ger dig många saker du behöver för att leva och må bra. Det kallas ekosystemtjänster.

Senast granskad:
2020-06-04

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter