Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Trafikledare
Peter Gustavsson

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Plan för trafiken

Här kan du läsa om syftet och arbetet med att ta fram styrdokumentet Plan för trafik i Värnamo kommun.


Plan för trafik i Värnamo kommun är ett strategiskt dokument där kommunen slår fast inriktningen gällande trafikens omställning och utveckling i kommunen. Planen har en bred syn på trafiken men är tydlig med att de hållbara trafikslagen behöver prioriteras för att Värnamo kommun ska kunna växa till 40 000 invånare.

Planens inriktning utgår från vad Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram 2014. Plan för trafik går därför på vad Fossilfriutredningen utryckt och klargör därmed Värnamo kommuns åtaganden för att uppnå minskningarna av växthusgaser från transportsektorn.


Planen har i huvudsak arbetats fram av tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Planen innehåller inga konkreta åtgärder och har därför inte heller någon budget eller tidplan, vilka kommer att konkretiseras i efterföljande åtgärdsplaner.

Remiss

Remissförslaget för Plan för trafik i Värnamo kommun är utställd på remiss under perioden 1 maj – 30 juni 2020. Detta innebär att du som berörd eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 30 juni 2020. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om remissförslaget och hur du lämnar synpunkter i remisshandlingar via länk.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Försättsblad allmän information.pdf 87 kB 2020-04-28 16.27
Plan för trafik i Värnamo kommun remiss 2020-20-28.pdf 3 MB 2020-04-28 16.06
Sändlista.pdf 32 kB 2020-04-28 16.06

Planens process

Plan för trafik i Värnamo kommun är ett förslag till kommunalt styrdokument. Kommunstyrelsen beslutade att skicka ut planförslaget på remiss innan beslut om att anta planen. Plan för trafik i Värnamo kommun ska antas av kommunfullmäktige.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt.

Senast granskad:
2020-04-28

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp