Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag att upphäva del av Helmershus 6:73

Tidigare förslag till detaljplan för fastigheten Helmershus 6:97 med flera (Hyltan, söder om Åminne) i Värnamo kommun har reviderats till Förslag att upphäva del av gällande detaljplan F 145 (Del av Helmershus 6:73, Hyltan, Åminne, Värnamo kommun).


Syftet med upphävandet är att möjliggöra en tillgänglig bostadstomt med in- och utfart direkt till sjövägen, öster om planområdet.

Därmed innebär planen att anlagd in- och utfart blir planenlig.

Laga kraft

Upphävande av del av detaljplan för fastigheten Helmershus 6:73 (Hyltan) Åminne i Värnamo kommun blev antagen 26 augusti 2020. Ingen har lämnat besvär över beslutet och planen har därmed fått laga kraft 24 september 2020. Gällande upphävande av del av gällande detaljplan finns att ta del av på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Planens process

Förslaget har varit ute på samråd och granskning. Förslaget antogs i augusti 2020. Upphävandet fick laga kraft 24 september 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskning_Karta med upphävandebestämmelse_Hyltan.pdf 9 MB 2020-06-05 14.20
Granskningshandl_upphävande del av Helmershus_6-73.pdf 714 kB 2020-06-05 14.33
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådshandlingar_Helmershus_6-97_mfl.pdf 704 kB 2019-10-01 14.11
Samråd_Plankarta_Helmershus_6-97_mfl.pdf 340 kB 2019-10-01 14.11

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2020-09-24

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp