Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för del av Bor 1:195 med flera (Anslutning till förbifart) i Bor tätort

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Bor 1:195 med flera (Anslutning till förbifart) i Bor tätort.


Detaljplanen syftar till att möjliggöra en in- och utfart mellan Bor samhälle och ny sträckning av väg 27 som planeras av Trafikverket. Eftersom den planerade in- och utfarten går tvärs över ett planlagt industriområde måste den äldre planen ersättas med en ny. Detaljplanen ska möjliggöra för fortsatt funktion som industriområde och ge möjligheter att även i framtiden etablera nya verksamheter i området.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Antagande

Detaljplan för del av fastigheten Bor 1:195 med flera (Anslutning till förbifart Bor) i Bor tätort blev antagen 29 september 2022. Den som senast under granskningstiden lämnat in synpunkter som inte blivit tillgodosedda, har rätt att överklaga planen. Överklagandehänvisning finns publicerad på kommunens anslagstavla.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-10-06-08-31-00_elialt01_Scan.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-10-06 11.21
ANT_Besvär.pdf Pdf, 25 kB. 25 kB 2022-10-06 11.21
ANT_Bor_1_195.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-10-06 11.21
ANT_BOR_Plbskr.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-10-06 11.21
ANT_Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 90 kB. 90 kB 2022-10-06 11.21

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Förslaget antogs i september 2022. Efter tre veckor på kommunens anslagstavla kan planen få laga kraft och börja gälla, om inte den blir överklagad.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
GRA_Bor_1.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-10-07 08.40
GRA_BOR_Plbskr.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-10-07 08.40
GRA_Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 151 kB. 151 kB 2022-10-07 08.40
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Planhandlingar_Bor_1-195.pdf Pdf, 606 kB. 606 kB 2019-11-14 17.04
SAM_Plankarta_Bor_1-195.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2019-11-14 17.04

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 07 oktober 2022