Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för del av Bor 1:195 med flera (Anslutning till förbifart) i Bor tätort

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Bor 1:195 med flera (Anslutning till förbifart) i Bor tätort.


Detaljplanen syftar till att möjliggöra en in- och utfart mellan Bor samhälle och ny sträckning av väg 27 som planeras av Trafikverket. Eftersom den planerade in- och utfarten går tvärs över ett planlagt industriområde måste den äldre planen ersättas med en ny. Detaljplanen ska möjliggöra för fortsatt funktion som industriområde och ge möjligheter att även i framtiden etablera nya verksamheter i området.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen

Granskning

Detaljplan för del av fastigheten Bor 1:195 med flera (Anslutning till förbifart) i Bor tätort är nu utställd för granskning under perioden 15 april – 13 maj 2022. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 13 maj 2022. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du kan lämna synpunkter i granskningshandlingar via länk.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
GRA_Bor_1.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-04-14 10.33
GRA_Produkt_GDPR.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-04-14 10.33

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter har sammanställts och besvarats av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter har granskningshandlingar upprättats.

Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas sommaren 2022.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Planhandlingar_Bor_1-195.pdf Pdf, 606 kB. 606 kB 2019-11-14 17.04
SAM_Plankarta_Bor_1-195.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2019-11-14 17.04

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 april 2022