Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Kristoffer Lideberg

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för del av Bor 1:195 med flera

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Bor 1:195 med flera (Bors Norra verksamhetsområde) i Bors samhälle.


Målet är att planlägga en ny av- och påfart från befintlig till planerad väg 27 genom Bors Norra verksamhetsområde.

Väg 27 går idag genom Bors samhälle vilket begränsar genomfartstrafiken och påverkar säkerheten, tryggheten och miljön för de boende på orten. Trafikverket planerar därför att bygga om väg 27 till en förbifart väster om Bor. Den nya förbifarten planeras bli en mötesfri väg med en hastighet på 100 km/h och planeras ansluta till befintlig väg 27 vid en ny trafikplats norr om Bor. Gällande detaljplan för området som är tänkt till ny av- och påfart medger industri. Därför behöver kommunen upprätta en ny detaljplan  som medger väganslutning, av-och påfart från nya vägen samt ser över gator och kvartersmark i området.

Trafikverkets vägprojekt, Förbifart Borlänk till annan webbplats

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande. Inkomna synpunkter behandlas och eventuella ändring kommer arbetas in i kommande granskningsversion. Kommunen verkar för att planen antas innan Trafikverkets vägplan fastställs.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Planhandlingar_Bor_1-195.pdf 606 kB 2019-11-14 17.04
SAM_Plankarta_Bor_1-195.pdf 8 MB 2019-11-14 17.04

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2019-12-14

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp