Förslag för del av fastigheten Rolstorp 1:54

Förslag till detaljplan för fastigheten Rolstorp 1:54 (tidigare 1:3) i Värnamo kommun.


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en sammanhållen utveckling av ett nytt bostadsområde i närheten av Vidösterns östra strand. Befintlig landsbygdsmiljö med fristående villor och gårdar kompletteras av möjlighet till nya bostadstyper i form av rad- och kedjehus på ny kvartersmark för bostäder samt ytor för gator, vägar, dagvattenhantering och tekniska anläggningar.

Granskning

Detaljplan för del av fastigheten Rolstorp 1:54 i Värnamo kommun är nu utställd för granskning under perioden 13 mars 2023 ­– 17 april 2023. Detta innebär att du som är närboende eller som har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 17 april 2023. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du kan lämna synpunkter i granskningshandlingar via länk.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planhandling_Rolstorp.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-03-09 11.50
GRA_Plankarta.pdf Pdf, 555 kB. 555 kB 2023-03-09 11.50
2022-151_UTLÅTANDE_Rolstorp, Värnamo_inför ny detaljplan.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-03-09 11.50
PM Dagvatten Rolstorp 1-3 m fl fk221222.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-03-09 11.50
Ra geo Rolstorp.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-03-09 11.50
Soundcon 12807-19031200-2.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-03-09 11.50

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter har sammanställts och besvarats av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter har granskningshandlingar upprättats.

Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas sommaren 2023.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Planhandlingar_Rolstorp1_3.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-06-16 13.15
SAM_Plankarta_Rolstorp1_3.pdf Pdf, 548 kB. 548 kB 2020-06-16 13.15
Undersokning av betydande miljopaverkan_Rolstorp1_3.pdf Pdf, 592 kB. 592 kB 2020-06-16 13.15

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 09 mars 2023