Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Josefina Magnusson

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för del av Forsheda 5:109

Förslag till detaljplan för del av Forsheda 5:109 i Forsheda tätort.


Planen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för att möjliggöra handel och verksamheter inom del av fastigheten Forsheda 5:109. Planområdet är beläget i de östra delarna av Forsheda tätort.

Inom ramen för detaljplanen ska hanteringen av dagvatten och geoteknik ses över samt närheten till väg och järnväg samt Storån.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter sammanställs och besvaras av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter upprättas förslag på granskningshandlingar.

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas tredje kvartalet 2020.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Forsheda_1-109_plankarta.pdf 1 MB 2020-06-10 14.30
SAM_Forsheda_1-109_planhandlingar.pdf 3 MB 2020-06-10 14.30

Senast granskad:
2020-08-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp