Förslag för del av Forsheda 5:109

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Forsheda 5:109 i Forsheda tätort.

Planen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för att möjliggöra handel och verksamheter inom del av fastigheten Forsheda 5:109. Planområdet är beläget i de östra delarna av Forsheda tätort.

Inom ramen för detaljplanen ska hanteringen av dagvatten och geoteknik ses över samt närheten till väg och järnväg samt Storån.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Inkomna synpunkter sammanställs och besvaras av kommunen i ett granskningsutlåtande. Utifrån inkomna synpunkter upprättas förslag på antagandehandlingar.

Kommunen verkar för att planen kan antas kvartal 4 2023.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Forsheda_1-109_plankarta.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-06-10 14.30
SAM_Forsheda_1-109_planhandlingar.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-06-10 14.30

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 13 juni 2023