Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Henrik Storm

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för del av Havren 2 med flera

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Havren 2 med flera (Skolgård vid Exposkolan) i Värnamo stad.


Syftet med detaljplanen är att detaljplanelägga mark för skoländamål som idag har användningen handel. Även gatumark för allmän trafik och busshållplats möjliggörs genom planen. Planområdet är bebyggt med en bollplan och uppfattas som en del av skolgården till Exposkolan.

Granskning

Detaljplan för del av fastigheten Havren 2 med flera (Skolgård vid Exposkolan) i Värnamo stad är nu utställd för granskning under perioden 11 september – 9 oktober 2020. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 9 oktober 2020. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du kan lämna synpunkter i granskningshandlingar via länk.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
GRA_planhandlingar_Havren_2.pdf 1 MB 2020-09-10 14.29
GRA_plankarta_Havren_2.pdf 654 kB 2020-09-10 14.29
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_planhandlingar_Havren_2.pdf 981 kB 2019-11-19 08.01
SAM_plankarta_Havren_2.pdf 490 kB 2019-11-19 13.04

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter har sammanställts och besvarats av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter har granskningshandlingar upprättats.

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande. Kommunen verkar för att planen blir antagen höst/vinter 2020.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2020-09-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp