Förslag för del av Hjortsjö 7:9 med flera

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Hjortsjö 7:9 med flera (Sveavägen) i Rydaholm tätort.


Planen syftar till att möjliggöra att mark avsedd för gatuändamål, allmän plats, kan överföras till kvartersmark tillhörande intilliggande industrifastighet Hjortsjö 7:17.

Granskning

Detaljplan för del av fastigheten Hjortsjö 7:9 med flera (Sveavägen) i Rydaholm tätort är utställd för granskning under perioden 13 mars 2023 – 17 april 2023. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 17 april 2023. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du kan lämna synpunkter i granskningshandlingar via länk.

Text

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
GRA_granskningshandlingar_Hjortsjö_7_9 mfl.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-03-07 08.20
GRA_plankarta_granskning_Hjortsjö_7_9 mfl.pdf Pdf, 469 kB. 469 kB 2023-03-07 08.20

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter har sammanställts och besvarats av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter har granskningshandlingar upprättats.

Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas kvartal 3, 2023.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP_A2L - Plankarta_samråd_Hjortsjö_7_9.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-11-10 11.33
SAM_planhandl_Dp del av Hjortsjö 7_9.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-11-10 11.33

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 07 mars 2023