Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för del av Hjortsjö 7:9

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Hjortsjö 7:9 (Sveavägen) i Rydaholm tätort.


Planen syftar till att möjliggöra att mark avsedd för gatuändamål, allmän plats, kan överföras till kvartersmark tillhörande intilliggande industrifastighet Hjortsjö 7:17.

Samråd

Detaljplan för del av fastigheten Hjortsjö 7:9 (Sveavägen) i Rydaholm tätort är nu utställd för samråd under perioden 14 november 2022 – 12 december 2022. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 12 december 2022. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter i samrådshandlingar via länk.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP_A2L - Plankarta_samråd_Hjortsjö_7_9.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-11-10 11.33
SAM_planhandl_Dp del av Hjortsjö 7_9.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-11-10 11.33

Planens process

Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas kvartal 2, 2023.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 10 november 2022