Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för del av Nöbbele 7:2

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 7:2 (Nöbbele ängar) i Värnamo stad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny samlad bostadsbebyggelse. Bebyggelsen ska ta hänsyn till omgivande landskapskaraktär.

Ny bostadsbebyggelse i form av radhus, kedjehus och parhus möjliggörs inom kvarteret. Kvarteret angörs via befintlig lokalgata i norr som är ansluten till väg 606.

Samråd

Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 7:2 (Nöbbele ängar i Värnamo stad är nu utställd för samråd under perioden 14 juni 2021 – 27 augusti 2021. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 27 augusti 2021. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter i samrådshandlingar via länk.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_planhandlingar_Nöbbele_7-2.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-06-09 10.34
SAM_plankarta_Nöbbele_7-2.pdf Pdf, 572 kB. 572 kB 2021-06-09 14.54

Planbesked

Planuppdraget har föregåtts med ett så kallat planbesked. Kommunen har i ett planbesked lämnat positivt besked om att vilja påbörja en detaljplaneprocess. Beskedet är inte bindande för kommunen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utredning inför planbesked_Nöbbele_7-2.pdf Pdf, 487 kB. 487 kB 2021-06-09 10.29

Planens process

Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas kvartal 1 2022.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 februari 2022