Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för del av Plantskolan 1 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Plantskolan 1 med flera (Gröndalshallen) i Värnamo stad har antagits av kommunfullmäktige.


Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en ny idrottshall vid Gröndalsskolan. Detaljplanen omfattar ett större område kring Gröndalsskolan och Folkets park, där hela skolområdet, folkparken och omgivande grönstruktur ingår.

Antagande

Detaljplan för fastigheten Plantskolan 1 med flera (Gröndalshallen) i Värnamo stad blev antagen 30 september 2021. Den som senast under granskningstiden lämnat in synpunkter som inte blivit tillgodosedda, har rätt att överklaga planen. Överklagandehänvisning finns publicerad på kommunens anslagstavla.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ANT_Plantskolan_1_liggande_A1.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-10-07 14.30
ANT-Planbeskrivning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-10-07 14.31
ANT_granskningsutlåtande.pdf Pdf, 219 kB. 219 kB 2021-10-07 14.31
Protokollsutdrag.pdf Pdf, 18 kB. 18 kB 2021-10-07 14.31
Missiv.pdf Pdf, 188 kB. 188 kB 2021-10-07 14.31

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Förslaget antogs i september 2021. Efter tre veckor på kommunens anslagstavla kan planen få laga kraft och börja gälla, om den inte blir överklagad.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Plantskolan_1_plankarta.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-12-18 10.51
SAM_Plantskolan_1_planhandlingar.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-12-18 10.51

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 februari 2022