Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för del av Rörstorp 6:3 med flera

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6:3 med flera (del av Skogsfållen) i Värnamo stad

Syftet med detaljplanen är att tillskapa ytterligare tomter för enfamiljshus i Värnamo tätort. Det sker genom en förtätning av befintlig villabebyggelse.

Planområdet har tidigare utgjorts av allmän platsmark – Park, som en del av området Skogsfållen.

Granskning

Detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6:3 med flera (del av Skogsfållen) i Värnamo stad är nu utställd för granskning under perioden 13 september – 8 oktober 2021. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 8 oktober 2021. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du kan lämna synpunkter i granskningshandlingar via länk.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter har sammanställts och besvarats av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter har granskningshandlingar upprättats.

Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas vintern 2021/2022.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kultur- och naturmiljöutredning, Rörstorp 6_3.pdf Pdf, 27 kB. 27 kB 2020-11-09 14.12
SAM_planhandlingar_del av Rörstorp_6_3.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-11-09 14.12
SAM_plankarta_del av röstorp 6_3.pdf Pdf, 667 kB. 667 kB 2020-11-09 14.12

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 februari 2022