Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för del av Rörstorp 6:3 med flera

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6:3 med flera (del av Skogsfållen) i Värnamo stad.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa ytterligare tomter för enfamiljshus i Värnamo tätort. Det sker genom en förtätning av befintlig villabebyggelse. Planområdet har tidigare utgjorts av allmän platsmark – Park, som en del av området Skogsfållen.

Överklagande

Detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6:3 med flera (del av Skogsfållen) i Värnamo kommun blev antagen 29 september 2022. Besvär över beslutet har kommit in till kommunen. Prövning om besväret kommit in i rätt tid är gjord och handlingar har skickats vidare till rättsinstans.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Förslaget antogs i september 2022. Fyra veckor från det att planen blir antagen får planen laga kraft och detaljplanen blir gällande. Blir planen överklagad får den inte laga kraft förrän ärendet tidigast prövats och dömts i domstol.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 27 oktober 2022