Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Josefina Magnusson

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för del av Rörstorp 6:3 med flera

Förslag till detaljplan för del av Rörstorp 6:3 med flera i Värnamo stad.


Planen syftar till att tillskapa ytterligare tomter för enfamiljshus i Värnamo stad. Det sker genom en förtätning av befintlig villabebyggelse.

Planområdet har tidigare utgjorts av allmän platsmark - Park, som en del av området Skogsfållen.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen skickas ut på samråd tredje kvartalet 2020.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2020-07-07

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp