Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Henrik Storm

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för del av Sävrarp 1:24 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Sävrarp 1:24 med flera (Stationsområdet) i Rydaholm.


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra överföring av mark från Trafikverkets fastighet till kommunala fastigheter. Bakgrunden är att kommunen och dåvarande Banverket har genomfört bangårdsombyggnad inklusive planskild plattformsförbindelse med tillhörande anläggningar i Rydaholm. Ombyggnaderna är i huvudsak redan genomförda. 

Laga kraft

Detaljplan för del av fastigheten Sävrarp 1:24 med flera (Stationsområdet) i Rydaholms tätort belv antagen 24 juni 2020. Ingen har lämnat besvär över beslutet och planen har därmed fått laga kraft 23 juli 2020. Gällande planhandlingar finns att ladda ned senast två veckor från det att planen fått laga kraft.Gällande planhandlingar finns bland Gällande detaljplaner.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Inkomna synpunkter sammanställs och besvaras av kommunen i ett granskningsutlåtande. Antagandehandlingar har upprättats och planen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 24 juni 2020. Planen fick laga kraft 23 juli 2020.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2020-08-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp