Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Frida Fält

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för del av Västhorja 12:5 med flera

Förslag till detaljplan för del av Västhorja 12:5 (Grundskola i Västhorja) med flera i Värnamo stad.


Planen syftar till att möjliggöra för en ny grundskola i Värnamo stads västra upptagningsområde med plats för ungefär 500 elever. Avsikten med planen är att skolområdet med nya skolbyggnader blir en del av det bevarandevärda kulturlandskapet som utgör Västhorja by tillsammans med äldre angränsande bebyggelse från 1700- och 1800-talen, ost/sydost om planområdet.

Huvuddraget av planförslaget är att en del av ett allmänt kultur- och naturlandskap exploateras för skola med tillhörande skolbyggnader, skolgård, angöring och parkering. Angöringen kommer ske från Sveavägen (för biltrafik) och från befintlig gc-väg som leder till friluftsområdet Borgen.

Planens process

Detaljplan för del av  fastigheten 12:5 med flera (Grundskola i Västhorja) i Värnamo stad har varit ute på samråd.  Inkomna synpunkter sammanställs och besvaras av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter upprättas förslag på granskningshandlingar.

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas 4:e kvartalet 2020.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Plankarta_Grundskola.pdf 901 kB 2020-03-30 14.23
SAM_planhandl_Grundskola.pdf 3 MB 2020-03-31 08.47
Bilaga 1_Arkeologisk utredning på Västhorja 12-5 mfl.pdf 2 MB 2020-03-31 08.39
Bilaga 2_Brukningsvärd jordbruksmark.pdf 504 kB 2020-03-31 08.39
Bilaga 3_Kultur- och naturmiljöutredning Västhorja 12-5 mfl.pdf 2 MB 2020-03-31 08.39

Senast granskad:
2020-05-13

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp