Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för fastigheten Kalkstenen 3

Förslag till detaljplan för fastigheten Kalkstenen 3 (Verksamhetsområde Bredasten) i Värnamo stad.

Planen syftar till att på fastigheten Kalkstenen 3 möjliggöra etablering av verksamhet med detaljhandel, kontor och verksamheter med begränsad påverkan på omgivningen.

Detaljplanen ersätter del av större detaljplan och möjliggör för samma typ av handelsverksamhet som idag finns på intilliggande fastighet, men som inte är tillåtet i gällande detaljplan.

Granskning

Planförslaget har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter har sammanställts och besvarats av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter har granskningshandlingar upprättats.

Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas hösten 2021.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningshandling_Kalkstenen 3.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-06-18 15.06

Planens process

Kommunen har beslutat att påbörja en detaljplaneprocess.
Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas senhösten 2021.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planhandling Kalkstenen.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-03-10 16.59
SAM_Plankarta_Kalkstenen.pdf Pdf, 666 kB. 666 kB 2021-03-10 16.59
BAMP_Kalkstenen.pdf Pdf, 578 kB. 578 kB 2021-03-22 14.58

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 februari 2022