Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Josefina Magnusson

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för Forsheda 5:135 med flera

Förslag till detaljplan för Forsheda 5:135 med flera (i slutet av Forsnäsvägen) i Forsheda tätort.

Planens syfte är att möjliggöra att pågående industriverksamhet kan expandera inom ett större område. Inom ramen för detaljplanen ska dagvattenhanteringen ses över. Detaljplanen omfattar slutet av Forsnäsvägen och Forsheda 5:135 och del av fastigheten Forsheda 5:108.

Granskning

Detaljplan för fastigheten Forsheda 5:135 med flera (i slutet av Forsnäsvägen i Forsheda tätort är nu utställd för granskning under perioden 15 juni - 28 augusti 2020. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 28 augusti 2020. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du kan lämna synpunkter i granskningshandlingar via länk.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
GRA_plankarta_Forsheda_5_135.pdf 2 MB 2020-06-10 14.52
GRA_planhandlingar_Forsheda_5_135.pdf 2 MB 2020-06-11 13.05
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_samråd_Forsheda_5-135.pdf 625 kB 2019-12-04 11.20
Planhandlingar_samråd_Forsheda_5-135.pdf 1 MB 2019-12-04 11.20

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Skriftliga synpunkter som kom in under samrådstiden besvaras i en samrådsredogörelse tillsammans med eventuellt reviderat planförslag inför granskning.  Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas andra kvartalet 2020.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2020-06-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter