Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för Forsheda 5:82 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Forsheda 5:82 med flera (Parkvägen-Skogsstigen) i Forsheda tätort

Planen syftar till att möjliggöra en lantmäteriförrättning samt att i samband med det göra befintlig bebyggelse på fastigheten Forsheda 5:82 planenlig.

Fastigheten Forsheda 5:65 samt mellanliggande angöringsväg tas med i planområdet för att justera plangränserna så att de stämmer med verkligheten och så att fastigheten endast omfattas av en detaljplan.

Antagande

Detaljplan för fastigheten Forsheda 5:82 med flera (Parkvägen-Skogsstigen) i Forsheda tätort blev antagen 27 april 2022. Den som senast under granskningstiden lämnat in synpunkter som inte blivit tillgodosedda, har rätt att överklaga planen. Överklagandehänvisning finns publicerad på kommunens anslagstavla.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Forsheda 5_82mfl Planbeskrivning ANT.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-05-05 11.12
Forsheda 5_82mfl Plankarta ANT.pdf Pdf, 535 kB. 535 kB 2022-05-05 11.12
Forsheda5_82mfl Grutlåtande ANT.pdf Pdf, 145 kB. 145 kB 2022-05-05 11.12
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut.pdf Pdf, 161 kB. 161 kB 2022-05-05 11.15

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Förslaget antogs i månad 2020. Efter tre veckor på kommunens anslagstavla kan planen få laga kraft och börja gälla, om inte den blir överklagad.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 maj 2022