Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för Göken 5

Förslag till detaljplan för fastigheten Göken 5 (vid korsningen Västermogatan/Brännerigatan) i Värnamo stad.

Planen syftar till att ändra användningen för fastigheten Göken 5 från bostäder till bostäder och centrum.

Granskning

Detaljplan för fastigheten Göken 5 (vid korsningen Västermogatan/Brännerigatan) i Värnamo stad är nu utställd för granskning under perioden 23 september – 21 oktober 2022. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 21 oktober 2022. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter i granskningshandlingar via länk.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planhandlning Göken 5 webb.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-09-13 15.25

Samråd

Detaljplan för fastigheten Göken 5 (vid korsningen Västermogatan/Brännerigatan) i Värnamo stad har varit utställd för samråd under perioden 3 juni 2022 – 4 juli 2022. Närboende eller de som har intresse i planen har haft möjlighet att vara med och yttra sig. 4 juli 2022 var senaste dagen för att inkomma med synpunkter.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planhandlingar utskick-webb Göken 5.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-06-02 15.59

Planens process

Planförslaget ska vara ute på granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas kvartal 1, 2023.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 september 2022