Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Henrik Storm

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för Plantskolan 1 med flera

Förslag till detaljplan för Plantskolan 1 med flera (Gröndalshallen) i Värnamo stad.

Målet med detaljplanen är att få ett attraktivt centrum för skola, kultur, idrott och rekreation inom Folkets park, Gröndalsskolan och angränsande område. Det innebär bland annat en ny idrottshall, Gröndalshallen samt nya infarter till idrottshallen och boendet Linneberg. Folkets park skyddas och lekplatsen föreslås få en ny placering.

Detaljplaneförslaget ska baseras på en tidigare framtagen förstudie.

Planens process

Planförslaget har varit utställd på samråd. Efter samrådstiden bearbetar kommunen inkomna synpunkter på förslaget. Granskningsversion tas fram för beslut om att ställa ut på granskning.

Förslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas sommaren 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Plantskolan_1_plankarta.pdf 1 MB 2019-12-18 10.51
SAM_Plantskolan_1_planhandlingar.pdf 3 MB 2019-12-18 10.51

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2020-02-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp