Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för Rolstorp 1:3 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Rolstorp 1:3 med flera
i Värnamo kommun.


Planens syfte är att möjliggöra en sammanhållen utveckling av ett bostadsområde i närheten av Vidösterns östra strand. Befintlig bebyggelse ska kompletteras med ny kvartersmark för bostäder samt ytor för gator, vägar, dagvattenhantering och tekniska anläggningar. För att kunna genomföra detaljplanen ska strandskyddet upphävas på delar av planområdet.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter sammanställs och besvaras av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter upprättas förslag på granskningshandlingar. Efter samrådet har planbeställaren valt att pausa planarbetet fram till hösten 2021.

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Planhandlingar_Rolstorp1_3.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-06-16 13.15
SAM_Plankarta_Rolstorp1_3.pdf Pdf, 548 kB. 548 kB 2020-06-16 13.15
Undersokning av betydande miljopaverkan_Rolstorp1_3.pdf Pdf, 592 kB. 592 kB 2020-06-16 13.15

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 februari 2022