Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Kristoffer Lideberg

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för Rolstorp 1:3 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Rolstorp 1:3 med flera
i Värnamo kommun.

 

Planens syfte är att möjliggöra en sammanhållen utveckling av ett bostadsområde i närheten av Vidösterns östra strand. Befintlig bebyggelse ska kompletteras med ny kvartersmark för bostäder samt ytor för gator, vägar, dagvattenhantering och tekniska anläggningar. För att kunna genomföra detaljplanen ska strandskyddet upphävas på delar av planområdet.

Samråd

Detaljplan för fastigheten Rolstorp 1:3 med flera (Rolstorp) i Värnamo kommun är nu utställd för samråd under perioden 22 juni – 4 september 2020. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 4 september 2020. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter i samrådshandlingar via länk.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Planhandlingar_Rolstorp1_3.pdf 2 MB 2020-06-16 13.15
SAM_Plankarta_Rolstorp1_3.pdf 548 kB 2020-06-16 13.15
Undersokning av betydande miljopaverkan_Rolstorp1_3.pdf 592 kB 2020-06-16 13.15

Planens process

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande. Kommunen verkar för att planen kan antas under våren 2021.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2020-06-16

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter