Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Husutstakning och lägeskontroll

Husutstakning innebär att läget av en anläggning eller byggnad märks ut på marken. I en lägeskontroll kontrolleras att det bygglovspliktiga objektet ligger i det läget på fastigheten som bygglovet anger.

Utstakning

Plan och bygglagen anger att bygglovspliktiga objekt vid behov ska stakas ut. Utstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken i överensstämmelse med det givna bygglovet.

Om en byggnad, tillbyggnad eller annan anläggning hamnar fel i plan eller höjdläge vid byggnationen kan det bland annat medföra dryga kostnader för att rätta till fel i den påbörjade byggnationen. Om utstakning krävs anges det i bygglovet.

Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsförvaltningen till en avgift enligt fastställd taxa. Om utstakning görs av annan ska den utföras av person som har av kommunen godkänd mätningsteknisk färdighet (se blankett Ansökan om mätningsteknisk behörighet).

Utstakning utförs innan grundens uppförande och kräver ett startbesked samt att startdatum för byggnationen har passerat.

Grovutstakning regleras inte i bygglovet och görs vid behov i ett tidigare skede, normalt innan schaktning, och kräver startbesked för markarbete. Vid behov av grovutstakning kan samhällsbyggnadsförvaltningen göra detta mot tidsdebitering.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att det bygglovspliktiga objektet kommit i det läget på fastigheten som bygglovet anger.

Kravet på lägeskontroll anges i bygglovet eller i förkommande fall i kontrollplanen vid bygganmälan. Om det gäller en byggnad utförs lägeskontrollen normalt efter formsättning och före gjutning av grunden för att eventuella fel ska kunna rättas till.

Lägeskontroll kan utföras av samhällsbyggnadsförvaltningen till en avgift enligt fastställd taxa. Om lägeskontroll görs av annan ska denna utföras av person som har av kommunen godkänd mätningsteknisk färdighet (se blankett Ansökan om mätningsteknisk behörighet). Intyg på utförd lägeskontroll ska lämnas till plan och bygglovsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Intyget ska redovisa att byggnadens form, plan och höjdläge överensstämmer med givet bygglov.

Tidsbeställning av utstakning och lägeskontroll görs i god tid (normalt 7 arbetsdagar i förväg) hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beställning kartor, mätuppdrag

Du kan själv beställa det kartunderlag du behöver för att ansöka om bygglov eller när du ska göra en anmälan. Hör med din bygglovshandläggare om du är osäker på vilken karta du behöver.

Du hittar mer information om beställning av kartor på sidan Kartunderlag

I tjänsten kan du även beställa husutstakning om du ska bygga nytt eller bygga om. Du kan också beställa lägeskontroll eller andra mätningstjänster.

Information om mätuppdrag hittar du på sidan Mätning.

Senast granskad:
2020-01-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp