Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Fördjupningar av översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen eller ett tematisk tillägg är planeringsdokument som berör en avgränsad del av kommunen eller en avgränsad fråga och som därav har en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden.

Fördjupningarna av översiktsplanen är liksom den kommunövergripande översiktsplanen inte juridiskt bindande utan kan ses som kommunens redovisade ställningstagande.   

Här redovisas gällande fördjupningar och tematiska tillägg av översiktsplanen som finns i Värnamo kommun.

Fördjupning för Värnamo stad

Översiktsplan för Värnamo kommun, fördjupning för delen Värnamo stad blev antagen av Kommunfullmäktige den 30 mars 2006. I planen anges de riktlinjer för hur staden ska utvecklas i framtiden. Läs delar av fördjupningen via länk:
Fördjupning för Värnamo stad Pdf, 89 MB. (stor fil)

Fördjupning för Forshedaområdet

Översiktsplan för Värnamo kommun, fördjupning för Forshedaområdet blev antagen av Kommunfullmäktige den 30 oktober 2008. Fördjupningen omfattar Forsheda tätort samt ett större område runt omkring med bland annat Fänestad, Rannäs och Torskinge byar. Läs fördjupningen via länk: Fördjupning för Forshedaområdet Pdf, 24 MB. (stor fil)

Tematisk översiktsplan:
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Tillägg till översiktsplanen för Värnamo kommun som blev antagen av Kommunfullmäktige den 29 maj 2019. Tillägget har arbetats fram parallellt med kommunens översiktsplan och delar därav Konskekvensbeskrivning, Utlåtande och Särskild sammanställning med översiktsplanen. Syftet med planen är att genom utpekande av LIS-områden verka för landsbygdsutveckling. Planen redogör för de områden som kommunen pekar ut som lämpliga för att utreda vidare för exploatering av strandnära områden på landsbygden. Här redovisas också kommunens ställningstaganden kring hur och varför ett område kan pekas ut som LIS-område.

Läs tillägget via länk:

Tematisk översiktsplan:Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Pdf, 5 MB. (stor fil)

Gällande fördjupningar av översiktsplanen i övrigt

Gällande fördjupningar av översiktsplanen finns även för orterna:

Bor, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 1981(områdesplan),

Bredaryd, antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 1988,

Horda, antagen av kommunfullmäktige den 25 juni 1987,

Hånger, antagen av kommunfullmäktige den 29 mars 1979 (områdesplan),

Lanna, antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2000,

Nydala, antagen av kommunfullmäktige den 15 december 1983 (områdesplan),

Os, antagen av kommunfullmäktige den 15 december 1983 (områdesplan).


Planhandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022