Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Översiktsplan - Mitt Värnamo 2035

Är planen för ett fortsatt växande Värnamo. Den ger riktlinjer för kommunens invånare, politiker och tjänstemän att följa i arbetet med att fortsätta utveckla och göra vår kommun mer attraktiv.


Vi tror att de främsta utmaningarna och möjligheterna för att uppnå önskad utveckling till år 2035 ligger inom dessa fyra fokusområden:

 • En attraktiv kommun
 • Främja näringsliv och hållbar tillväxt
 • Goda kommunikationer
 • Utveckla mark och vattenresurser

Översiktsplanens dokument

 • Översiktsplan PDF(stor fil) - är uppbyggd kring kommunens fyra fokusområden till vilka en rad olika planeringsstrategier kopplas. Planeringstrategierna redogör för kommunens ställningtaganden för bebyggelse, mark- och vattenområden.

 • PlaneringsunderlagPDF (stor fil) - innehåller de förutsättningar som finns idag och som ligger till grund för planförslagets strategier och ställningstaganden. Underlaget är skilt från planförslaget och fungerar som ett faktaunderlag.

 • KonsekvensbeskrivningPDF (stor fil) - redovisar de betydande konsekvenser som planförslaget bedöms kunna resultera i.
   
 • Särskilt utlåtandePDF - redogör för de synpunkter som inkommit under utställningen. Här redogörs också för hur kommunen har hanterat synpunkterna samt hur kommunen har reviderat planförslaget inför antagande. I dokumentet finns länsstyrelsens granskningsyttrande bifogat.

 • Särskild sammanställningPDF - sammanfattar arbetet med miljöbedömningen av planen. I samband med att en översiktsplan antas ska en särskild sammanställning enligt Miljöbalkens 6 kapitel upprättas av kommunen.

 • NyckelnPDF - en sammanfattning av kommunens översiktsplan.
 • Värnamos digitala översiktsplanlänk till annan webbplats - kommunikationsverktyget StoryMap. Planförslaget och planeringsunderlaget redogörs för med interaktiva kartor parallellt med texten.


Bild som visar fokusområdet, - attraktiv kommun.
Bild som visar fokusområdet, - hållbar näringslivsutveckling.
Bild som visar fokusområdet, - goda kommunikationer.
Bild som visar fokusområdet; - att utveckla mark- och vattenresurser.

Illustrationerna ovan är symbolbilder för de fyra olika fokusområdena.

Senast granskad:
2020-09-07

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp