Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Planprocess för översiktsplan

En översiktsplan tas fram i en process som regleras i Plan- och bygglagen (PBL). I bilden nedan beskrivs i enkelhet hur en översiktsplan kommer till.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och ger därför inga rättigheter eller skyldigheter. I planen vägs olika allmänna intressen mot varandra, däremot inga enskilda intressen och översiktsplanens innehåll kan därför inte överklagas.

Samråd

När förslag till översiktsplan upprättas ska kommunen samråd och föra en dialog med bland annan länsstyrelsen och andra kommuner som berörs av förslaget. Kommuninvånarna ges också möjlighet att säga sin mening. Efter samrådet sammanställs framförda synpunkter i en samrådsredogörelse. 

Utställning

Därefter ställs planen ut under minst två månader och den som vill kan lämna synpunkter. Länsstyrelsen som ska bevaka de statliga intressena framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som bifogas planen vid antagande. Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. 

Antagande

Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

 

Översiktsplanearbetet är en kontinuerlig process där kommunen enligt lag var fjärde år ska se om gällande plan fortfarande är aktuell utifrån nya förutsättningar, behov och krav.


Planprocessen för arbetet med att ta fram en översiktsplan.

Illustrationen visar den lagstyrda processen för att ta fram en ny översiktsplan.


På Boverkets webbsida kan du läsa mer om planprocessen.

Mer information

Senast granskad:
2019-06-27

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp