Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Buller och luftkvalitet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över inomhusmiljön i såväl bostäder som i allmänna lokaler, som till exempel dagis, skolor och samlings­lokaler.

Bostadsmiljö

Vi vistas alltmer inomhus, inte minst under vinterhalvåret. De flesta av oss arbetar inomhus, medan barnen är i skolan stora delar av dagen. När man kommit hem på kvällen blir man oftast kvar inomhus, med hushållsgöromål eller tv-tittande. Mot den bakgrunden är det lätt att inse att inomhusmiljön är viktig för vårt välbefinnande.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att bostaden ger "betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar".

Bor du i hyresrätt, kontakta fastighetsägaren om du har klagomål. Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse.

Får du ingen hjälp trots att du kontaktat fastighetsägare eller bostadsrättsförening, kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen. Om vi då bedömer det som nödvändigt kan vi ställa krav på utredning och åtgärder av fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen.

Bor du i eget hus kan du också börja med att vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi kan göra en inspektion och ge dig råd om hur du kan gå vidare. Kanske måste du i nästa steg kontakta ett konsultföretag för att få en noggrannare utredning gjord.

Senast granskad:
2020-01-16

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp