Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Mätningar

Kommunerna är skyldiga att kontrollera och informera om luftkvalitet. Värnamo kommun gör detta genom medlemskap i Jönköpings läns luftvårdsförbund.

Regler och normer

Tanken med mätningarna är att kunna bedöma luftföroreningarna i Värnamo och att jämföra halterna med lagstadgade miljökvalitetsnormer och gränsvärden för luft. Kontroller sker enligt Luftkvalitetsförordningen och mätningarna kan även användas för planarbetet i kommunen.

Miljökvalitetsnormer är till för att skydda miljön och människors hälsa och finns idag för kvävedioxid, bensen, bly, kolmonoxid och partiklar (PM10).

Luftmätningar i kommunen

Kontroll av luftkvalitén i Värnamo kommun utförs i samarbete med Jönköpings läns Luftvårdsförbund inom ett samverkansområde som omfattar hela Jönköpings län. Kontrollen består av såväl mätningar som beräkningar. Resultaten publiceras av luftvårdsförbundet och finns tillgängliga på deras webbplats.

Luftmätningarna som sker idag i Värnamo tätort omfattas av bakgrundsmätningar av kvävedioxid, VOC (kolväten där bensen ingår), svaveldioxid och partiklar (PM10). Dessutom sker månadsmätning av kvävedioxid och svaveldioxid på två bakgrundsstationer i Nästa och Tuddabo. På dessa stationer mäts även ozon sommartid. Mätningar av luftkvalitet har tidigare skett på olika trafikerade platser i tätorten. Alla mätningar sker i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Senast granskad:
2019-10-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp