Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Egenkontroll för företagare

Grundprincipen för tillsyn är den som följer av det så kallade kunskapskravet. Detta innebär att alla som bedriver en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt är skyldiga att skaffa sig kunskap om verksamhetens miljökonsekvenser.

Planering och egenkontroll

Verksamhetsutövaren måste därför kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga skador på människors hälsa och miljön. Förordningen om egenkontroll gäller för alla anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter.

Förordningen innebär att varje verksamhet ska ha en fastställd intern fördelning av ansvaret för frågor som gäller miljöbalken, föreskrifter meddelade med stöd av balken samt domar och beslut som rör verksamheten. Man ska också hela tiden undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt, kontrollera utrustning, ha rutiner för rapportering och utredning av olyckor, förteckna kemiska ämnen med miljörisk samt dokumentera och ajourhålla dessa uppgifter.

Genom att införa miljöledningssystem, som till exempel ISO14001, kan man utveckla sin egenkontroll och säkrare uppfylla de bestämmelser som följer av miljöbalken.

Mallar för egenkontroll

Värnamo kommun har tagit fram mallar för att underlätta arbetet med egenkontrollförordningen, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen vid intresse.

Mallar

Senast granskad:
2020-06-24

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp