Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Blomlådor som farthinder

Blomlådor placerade på gatan är ett alternativ för att minska höga hastigheter i bostadsområden.

Hur går jag tillväga?

Diskutera med dina grannar om det finns intresse för blomlådor i ditt område. Läs igenom reglerna för utplacering av blomlådor under rubriken Mer information.

Regler för utplacering av blomlådor på gator

Fordonens höga hastigheter kan orsaka i oro för framförallt barnens säkerhet i trafiken. Som fastighetsägare kan du själv aktivt medverka till att dämpa hastigheten genom utplacering av blomlådor enligt nedanstående regler.

  • Lådorna får ställas ut efter samråd med kommunens representanter, under tiden 1 maj–31oktober. Dessa tider gäller under förutsättning att vårens sandupptagning är slutförd samt att höstens lövupptagning (snöröjning) ej påbörjats.
  • Sökanden ansvarar för renhållningen runt lådorna under den tid de är utplacerade.
  • Tillståndet gäller för 1 år i taget och en ny ansökan ska skickas in varje år.
  • Om den ansvarige kontaktpersonen inte följer Värnamo Kommuns regler för
    utplacering av blomlådor så kommer den inte få nytt tillstånd för nästkommande år
  • Blomlådorna bör inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter. Det är viktigt att de fastighetsägare som finns i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till utplaceringen.
  • Blomlådorna ska vara planterade. Detta ansvarar sökanden för.

Senast granskad:
2020-09-16

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?



Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter




Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp