Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Häckar och buskage

Varje år skadas människor i trafiken i onödan för att sikten skyms. Tyvärr är det ofta barn som drabbas värst. Barn är små till växten och syns inte bakom en hög häck. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan förebygga olyckor och rädda liv.

Plan- och bygglagen säger:

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd och fritt utrymme för trafikanterna.

Fri höjd som rekommenderas är: över gångbana minst 2,5 meter över cykelväg minst 3,2 meter över körbana minst 4,6 meter

Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm över körbanan inom den rödmarkerade sikttriangeln som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

 

Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom rödmarkerad sikttriangel.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.

Plantera på rätt ställe

Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt "runt hörnet".

Sätt häckplantor minst 60 cm innanför tomtgränsen.

Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 03 mars 2022