Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Ny VA-plan

Vi behöver en långsiktig planering för kommunens vatten- och avloppsförsörjning. På så sätt kan vi använda resurserna på bästa sätt.

VA-plan

VA-verksamheten är en viktig infrastruktur och service för våra invånare, verksamheter och företag. Vi har som mål med kommunens vatten- och avloppsförsörjning att säkerställa ett rent och friskt vatten idag och i framtiden.

Planen har delats in i fyra delar:

  • VA-plan
  • VA-översikt
  • VA-dagvattenhantering
  • VA-strategi

Här kan du läsa Plan för vatten och avlopp i Värnamo Pdf, 20 MB.

Filen är stor: 1, 76 MB

VA-översikt

VA-översikten beskriver hur kommunens VA-försörjning ser ut idag. Den ger också en bild av hur den kommer att behöva utvecklas. Översikten ska även fungera som ett underlag för vidare planering av vatten och avlopp.

Här kan du läsa om VA-översikt Pdf, 60 MB.

Filen är stor: 3, 89 MB

VA-dagvattenhantering

VA-dagvattenhantering är en del av planen som beskriver dagvattenfrågan för kommunen. Vi vill att den ska fungera som en handbok för vårt arbete med dagvattenhantering. Den ska också fungera som kommunens plan och strategi för dagvatten. Dagvattenfrågan skiljer sig något från kommunens vatten- och avloppsförsörjning. Därför har den utformats som en separat del av planen.

Här kan du läsa om VA-dagvattenhantering Pdf, 87 MB.

Filen är stor: 2,23 MB

VA-Strategi

I VA-strategi redovisar vi kommunens hållning till VA-försörjningen, där vårt ställningstagande för dagvattenhanteringen är en betydelsefull del. I strategin beskriver vi en övergripande strategi och vilka långsiktiga beslut som vi behöver ta för att utveckla VA-försörjningen för hela kommunen.

Här kan du läsa VA-strategi Pdf, 18 MB.

Vad händer nu?

Förslaget har behandlats i kommunens förvaltningar och har skickats ut på remiss till andra kommuner, myndigheter och företag. Planen har antagits av kommunfullmäktige med beslut 2018-11-29, § 223.

Emma Norstrand
Planeringsarkitekt
emma.f.nordstrand@varnamo.se

Johan Virdung
Ledningsnätsingenjör
johan.virdung@varnamo.se

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022